Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Analýza prevalence deficitu vitaminu D v dospělé populaci
Název práce v češtině: Analýza prevalence deficitu vitaminu D v dospělé populaci
Název v anglickém jazyce: Analysis of prevalence of vitamin D deficiency in adults
Klíčová slova: vitamin D, 25-hydroxyvitamin D, deficit, insuficience
Klíčová slova anglicky: vitamin D, 25-hydroxyvitamin D, deficiency, insufficiency
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.03.2016
Datum zadání: 06.04.2017
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:30.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: PharmDr. Jitka Pokladníková, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Rešeršní práce.
Rešerše dostupných informačních zdrojů (PubMed, Embase, Medline).
Seznam odborné literatury
Bischoff-Ferrari H et al. Vitamin D: What is an adequate vitamin D level and how much supplementation is necessary? Best Practice & Research Clinical Rheumatology 23 (2009) 789–795.
Schöttker B et al. Vitamin D and mortality: meta-analysis of individual participant data from a large consortium of cohort studies from Europe and the United States. BMJ 2014;348:g3656 doi: 10.1136/bmj.g3656.
Forrest KYZ et al. Prevalence and correlates of vitamin D deficiency in US adults. Nutrition Research 31 (2011) 48–54.
Theodoratou E et al. Vitamin D and multiple health outcomes: umbrella review of systematic reviews and meta-analyses of observational studies and randomised trials.
Předběžná náplň práce
Zpracování zejména zahraniční literatury na toto téma.
Vyhledání údajů o doporučené hladině vitaminu D, definice deficitu a insuficience vit D.
Z dostupných zdrojů budou vyhledány studie sledující hladiny vitaminu D v populaci, studie sledující dospělé a děti budou hodnoceny zvlášť.
Výsledky budou diskutovány v kontextu s doporučeními a uváděnými zdravotními riziky souvisejícími s nedostatkem vitaminu D.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Literature search on this topic.
Search for data on recommended vitamin D values, vitamin D deficiency and insufficiency.
Data on adults and children will be evaluated separately.
The results will be discussed in context with available recommendations and health risks related to low vitamin D values.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK