Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Gentrification: Particularities and Intricacies of the Process in the Case Study of Harlem, New York City
Název práce v češtině: Gentrification: Particularities and Intricacies of the
Process in the Case Study of Harlem, New York City
Název v anglickém jazyce: Gentrification: Particularities and Intricacies of the
Process in the Case Study of Harlem, New York City
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Miloš Calda
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 26.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 26.06.2006
Oponenti: William Giles French, BA
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK