Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Protinádorová léčiva doxorubicin a ellipticin a jejich transport ve formě nanočástic
Název práce v češtině: Protinádorová léčiva doxorubicin a ellipticin a jejich transport ve formě nanočástic
Název v anglickém jazyce: Anticancer drugs doxorubicin and ellipticine and their transport in the form of nanoparticles
Klíčová slova: chemoterapie, protinádorová léčiva, doxorubicin, ellipticin, nanočástice, apoferritin
Klíčová slova anglicky: chemotherapy, anticancer drugs, doxorubicin, ellipticine, nanoparticles, apoferritin
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra genetiky a mikrobiologie (31-140)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2015
Datum zadání: 19.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:12.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:13.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.06.2016
Oponenti: Mgr. Dominik Pinkas
 
 
 
Předběžná náplň práce
protinádorová léčiva doxorubicin a ellipticin, mechanismus jejich účinku, vedlejší toxické účinky, snížení vedlejších toxických účinků, transport léčiv v nanočásticích, typy nanotransportérů, pasivní a aktivní cílení léčiv v nanotransportérech
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
anticancer drugs doxorubicin and ellipticin, the mechanism of their anticancer effect, toxic side effects, reduction of toxic side effects, drug delivery in nanoparticles, nanotransporters, passive and active targeting of anticancer drugs in nanoparticles
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK