Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Lobbing: ekonomické a právní aspekty
Název práce v češtině: Lobbing: ekonomické a právní aspekty
Název v anglickém jazyce: Lobbying: economic and legal aspects
Klíčová slova: Lobbing, lobbista, regulace
Klíčová slova anglicky: Lobbying, lobbyist, regulation
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra národního hospodářství (22-KNH)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ing. Zdeněk Hraba, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 10.11.2015
Datum zadání: 11.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.06.2018
Datum a čas obhajoby: 27.06.2018 11:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 340, 340
Datum odevzdání elektronické podoby:03.06.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:04.06.2018
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2018
Oponenti: Ing. Dagmar Charvátová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK