Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe
Název práce v češtině: Vztah anomálií toků vlhkosti, extrémních srážek a povodní ve střední Evropě
Název v anglickém jazyce: Relationship among moisture flux anomalies, extreme precipitation, and floods in central Europe
Klíčová slova: povodně, extrémní srážky, index extremity, tok vlhkosti, prediktabilita, střední Evropa
Klíčová slova anglicky: floods, extreme precipitation, extremity index, moisture flux, predictability, central Europe
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miloslav Müller, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2015
Datum zadání: 14.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:29.01.2021
Datum odevzdání tištěné podoby:03.02.2021
Datum proběhlé obhajoby: 25.03.2021
Oponenti: Dr. Katrin Nissen
  Dr. habil. Agnieszka Wypych
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK