Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komunitní vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Název práce v češtině: Komunitní vermikompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu
Název v anglickém jazyce: Community vermicomposting of biodegradable municipal waste
Klíčová slova: vermikompost, biologicky rozložitelný komunální odpad (BRKO), hydroponie
Klíčová slova anglicky: vermicompost, biodegradable municipal waste (BMW), hydroponics
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro životní prostředí (31-550)
Vedoucí / školitel: RNDr. Petra Innemanová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 14.10.2015
Datum zadání: 14.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:22.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:20.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 13.06.2016
Oponenti: Ing. Tereza Hnátková
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK