Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Výzkum úspěšnosti soutěžících v Zeměpisné olympiádě (na příkladu terénní části)
Název práce v češtině: Výzkum úspěšnosti soutěžících v Zeměpisné olympiádě (na příkladu terénní části)
Název v anglickém jazyce: Research of the success of the competitors in the Geographic Olympiad (on the example of the terrain part)
Klíčová slova: Zeměpisná olympiáda, práce v terénu, nadaný žák, Česko
Klíčová slova anglicky: Geographic Olympiad, fieldwork, gifted students, Czechia
Akademický rok vypsání: 2019/2020
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jakub Jelen, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 26.11.2019
Datum zadání: 19.12.2019
Datum odevzdání elektronické podoby:10.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2020
Oponenti: RNDr. Hana Svobodová, Ph.D.
 
 
 
Seznam odborné literatury
ŘEZNÍČKOVÁ, D. a kol. (2008): Náměty pro geografi cké a environmentální vzdělávání – Výuka v krajině. Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta, Praha.
KENT, M., GILBERTSON, D. D., HUNT, C. O. (1997): Fieldwork in geography teaching: A critical review of the literature and approaches. Journal of Geography in Higher Education, 21(3), 313–332.
RICKINSON, M. a kol. (2004): A review of research outdoor learning. National Foundantion for Educational Research. King’s College London, London.
DURNA, R., JELEN, J., SVOBODOVÁ, H. (2019): Práce v terénu jako součást zeměpisných olympiád Geografické rozhledy, 28(4), 24–25.
Předběžná náplň práce
Charakteristika Zeměpisné olympiády a nadaného žáka.
Vymezení konceptu terénní výuky.
Vytvoření kategorizace úloh terénní části celostátního kola Zeměpisné olympiády (kategorie C, D).
Analýza testů terénní části celostátního kola Zeměpisné olympiády (kategorie C, D).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK