Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Raná socializace dětského čtenářství v rodině a její vliv na školní úspěch
Název práce v češtině: Raná socializace dětského čtenářství v rodině a její vliv na školní úspěch
Název v anglickém jazyce: The effects of the early home reading socialization on children's academic achievement
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociologie (23-KS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2015
Datum zadání: 13.10.2015
Datum a čas obhajoby: 11.10.2019 11:00
Místo konání obhajoby: Sociologický ústav AVČR
Datum odevzdání elektronické podoby:06.09.2019
Datum proběhlé obhajoby: 11.10.2019
Oponenti: prof. PhDr. Tomáš Katrňák, Ph.D.
  doc. RNDr. Jana Straková, Ph.D.
 
 
Konzultanti: PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK