Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pokušení neliberální demokracie v postkomunistické Evropě
Název práce v češtině: Pokušení neliberální demokracie v postkomunistické Evropě
Název v anglickém jazyce: The Temptation of illiberal democracy in the postcommunist Europe
Klíčová slova: neliberální demokracie, právní stát, liberalismus, defektní demokracie
Klíčová slova anglicky: illiberal democracy, rule of law, liberalism, defective democracies
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra politologie a sociologie (22-KPS)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Petr Pithart, dr. h. c.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 15.11.2016
Datum zadání: 22.11.2016
Datum a čas obhajoby: 05.12.2019 12:00
Místo konání obhajoby: Právnická fakulta UK, nám. Curieových 7, Praha 1, 215, 215
Datum odevzdání elektronické podoby:05.11.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.12.2019
Oponenti: doc. JUDr. Jana Ondřejková, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK