Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Vliv typu rozcvičení na výkon v agility u hráček ragby
Název práce v češtině: Vliv typu rozcvičení na výkon v agility u hráček ragby
Název v anglickém jazyce: Effect of warm-up method on the agility performance of rugby players
Klíčová slova: Rugby, agility, statické rozcvičení, dynamické rozcvičení, rozcvičení s využitím balančních pomůcek
Klíčová slova anglicky: Rugby, agility, static warm-up, dynamic warm-up, warm-up using balance aids
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Atletika (51-600100)
Vedoucí / školitel: Mgr. Vladimír Hojka, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 13.10.2015
Datum zadání: 13.10.2015
Datum a čas obhajoby: 17.01.2018 09:15
Místo konání obhajoby: FTVS UK, José Martího 31, Praha 6, UD1-2, D128, Seminární místnost katedry atletiky
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:14.12.2017
Datum proběhlé obhajoby: 17.01.2018
Oponenti: PhDr. Radim Jebavý, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK