Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Právní postavení dítěte se zřetelem k participačnímu právu (srovnávací studie)
Název práce v češtině: Právní postavení dítěte se zřetelem k participačnímu právu (srovnávací studie)
Název v anglickém jazyce: Legal position of a child with regard to the right of participation (comparative study)
Klíčová slova: dítě/ participační práva/ nejlepší zájem dítěte/ Anglie
Klíčová slova anglicky: child/ right of participation/ best interest of a child/ England
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra občanského práva (22-KOP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Michaela Hendrychová, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.09.2017
Datum a čas obhajoby: 11.09.2017 14:00
Místo konání obhajoby: míst. 236 - část I. a II. státních závěrečných zkoušek se konají bezprostředně po sobě v týž den
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.06.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. JUDr. Petr Šustek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK