Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Participativní rozpočet jako jeden z možných zdrojů finančních prostředků pro oblast sportu
Název práce v češtině: Participativní rozpočet jako jeden z možných zdrojů finančních prostředků pro oblast sportu
Název v anglickém jazyce: Participatory budgeting as one of the possible sources of funding for sport
Klíčová slova: financování sportu, dotace, programy podpory sportu, případová studie
Klíčová slova anglicky: sports funding, grants, sport supporting programs, case study method
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Management (51-400110)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Bohumír Štědroň, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 08.10.2015
Datum zadání: 08.10.2015
Datum a čas obhajoby: 03.05.2016 09:00
Místo konání obhajoby: FTVS UK,José Martího 31,Praha 6, U20, H276, Zasedací místnost katedry managementu
Datum odevzdání elektronické podoby:07.04.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:06.04.2016
Datum proběhlé obhajoby: 03.05.2016
Oponenti: prof. Ing. Jiří Kraft, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Analýza čerpání finančních prostředků
2. EU, radnice, MŚMT ČR
3. Případové studie
4. Závěry a prognóza
Seznam odborné literatury
Eva Čáslavová - Management a marketing sportu, 2009, Olympia Praha
Štědroň a kol. - Mezinárodní marketing a informační technologie, nakl. Wolters Kluwer, Praha 2011
Předběžná náplň práce
Úvod
Metodologie
Teoretická část
Praktická část
Případové studie
Závěr
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Introduction
Methodology
The theoretical part
The practical part
Case studies
Conclusion
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK