Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 329)
Detail práce
  
Skrátené konania o prestupkoch
Název práce v jazyce práce (slovenština): Skrátené konania o prestupkoch
Název práce v češtině: Zkrácená řízení o přestupcích
Název v anglickém jazyce: Summary hearing of administrative delicts
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra správního práva a správní vědy (22-KSP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Helena Prášková, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2017
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 16:30
Místo konání obhajoby: 105
Datum odevzdání elektronické podoby:27.04.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:27.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Oponenti: JUDr. Ivana Millerová, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK