Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Účelová kategorizace půdy jako zásah do vlastnického práva
Název práce v češtině: Účelová kategorizace půdy jako zásah do vlastnického práva
Název v anglickém jazyce: Purposeful Categorization of Land as an Interference with the Right to Property
Klíčová slova: Účelová kategorizace půdy, vlastnické právo, právo na příznivé životní prostředí
Klíčová slova anglicky: Purposeful categorization of land, right to property, right to favorable environment
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra práva životního prostředí (22-KPZP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Martina Franková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 08.10.2015
Datum zadání: 08.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2016
Datum a čas obhajoby: 26.09.2016 13:00
Místo konání obhajoby: 338
Datum odevzdání elektronické podoby:02.09.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:02.09.2016
Datum proběhlé obhajoby: 26.09.2016
Oponenti: prof. JUDr. Milan Damohorský, DrSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK