Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Internetové obchodování s mezinárodním prvkem
Název práce v češtině: Internetové obchodování s mezinárodním prvkem
Název v anglickém jazyce: Internet business transactions with an international element
Klíčová slova: Internet, mezinárodní právo soukromé, kupní smlouva
Klíčová slova anglicky: Internet, private international law, contract of sale
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Bc. Jan Brodec, LL.M., Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 21.04.2017
Datum a čas obhajoby: 20.04.2017 16:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 317
Datum odevzdání elektronické podoby:19.01.2017
Datum proběhlé obhajoby: 20.04.2017
Oponenti: prof. JUDr. Květoslav Růžička, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK