Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Selected Chapters from the History of Economic Thought
Název práce v češtině: Vybrané kapitoly z dějin ekonomického myšlení
Název v anglickém jazyce: Selected Chapters from the History of Economic Thought
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Institut ekonomických studií (23-IES)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Milan Žák, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2015
Datum zadání: 07.10.2015
Datum a čas obhajoby: 19.06.2017 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:23.02.2016
Datum proběhlé obhajoby: 19.06.2017
Oponenti: Jarko Fidrmuc
  prof. Mikuláš Luptáčik, dipl. ing., Dr.
  prof. Bertram Schefold
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK