Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
"Hedging" in academic discourse: linguistic research articles
Název práce v češtině: "Hedging" v odborných lingvistických studiích
Název v anglickém jazyce: "Hedging" in academic discourse: linguistic research articles
Klíčová slova: hedging,odborný styl, odborné studie, analýza diskurzu, komparativní studie
Klíčová slova anglicky: hedging,academic discourse, research articles, discourse analysis, comparative study
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2015
Datum zadání: 07.10.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.10.2015
Datum a čas obhajoby: 07.09.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:16.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Diplomová práce zkoumá možné rozdíly v užití prostředků zmírňujících dopad promluvy (tzv. hedges) v žánru odborných lingvistických článků v anglickém jazyce, způsobené vlivem rozdílných tradic akademického psaní (anglofonní vs. česká). Jedná se o užití prostředků, které mluvčímu umožňují vyjádřit v jazyce nejistotu/nepřesnost a vyhnout se tak přímočarým sdělením či odpovědnosti za uvedená tvrzení. Cílem práce je identifikovat různé výrazy, které mohou v textu jako „hedges“ sloužit. Tyto výrazy jsou analyzovány a klasifikovány z hlediska jejich formy a funkce. Analýza funkcí „hedges“ se opírá o již existující taxonomii Hylanda (1996). Data pro tuto práci představují dva korpusy – první obsahuje závěry 23 lingvistických studií psaných rodilými mluvčími angličtiny a publikovaných v britských a amerických odborných lingvistických časopisech a 23 závěrů lingvistických studií psaných rodilými mluvčími češtiny v angličtině a publikovaných v českých odborných časopisech.
Seznam odborné literatury
BIBER, D. ET AL. (2000) Longman Grammar of Spoken and Written English. Harlow, Longman.

CHANNELL, J. (1994) Vague Language. Oxford: Oxford University Press.

CUTTING, J. (2007) Vague Language Explored. New York: PALGRAVE MACMILLAN.

DUŠKOVÁ, L. et al. (2006) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

FRASER B., (2010) "Pragmatic competence: The case of hedging." New Approaches to Hedging Edited Kaltenböck G., Mihatsch W., and Schneider S. , eds.

FORTANET I., PALMER J.C., AND POSTEGUILLO S., eds. , (2001) "Hedging devices in technical and academic English." Discourse Analysis and Terminology in Languages for Specific Purposes, 241-258

HUDDLESTON, R. AND PULLUM G. K. (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge: Cambridge University Press.

HYLAND, K. (1996). Writing without conviction? Hedging in scientific research articles. Applied Linguistics 17 (4): 433-454.

HYLAND, K. (1998), ‘Persuasion and Context: The Pragmatics of Academic Metadiscourse’. Journal of Pragmatics 30, s. 437-455.

HYLAND, K. (2004 [2000]), Disciplinary Discourses. Social Interactions in Academic Writing. Ann Arbor: The University of Michigan Press.

HYLAND, K., P. Tse (2004), ‘Metadiscourse in Academic Writing: A Reappraisal’. Applied Linguistics 25/2, s. 156-157.

HYLAND, K., P. TSE (2005), ‘Evaluative that constructions: Signalling stance in research abstracts.’ Functions of Language. Vol. 12, Issue 1, s. 39-63. HYLAND, K. (2005), ‘Stance and Engagement: a model of interaction in academic discourse.’ Discourse Studies. Vol. 7, Issue 2, s. 173-192.

MALÁŠKOVÁ, M. (2014) Hedging in Academic Discourse: A Comparative Analysis of Applied Linguistics and Literary Criticism Research Articles. Ph.D. thesis. Masaryk university Brno

MAURAREN, A. (1993), ‘Contrastive ESP Rhetoric: Metatext in Finnish-English Economic Texts’. English for Specific Purposes 12, s. 3-22.

PRINCE, E., FRADER J., AND BOSK C., (1982). "On hedging in physician-physician discourse.", in R. J. Di Pietro (ed.), Linguistics and the professions. Proceedings of the second annual delaware symposium on language studies. Norwood, NJ: Ablex, 83–97.

QUIRK, R. et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language. London: Longman.

SALAGER-MEYER, F.(1994) "Hedges and textual communicative function in medical English written discourse." English for Specific Purposes. 13(2), 149-171

SANDERSON, T. (2008), Corpus.Culture.Discourse. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK