Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Politika resetu v americko-ruských vztazích v letech 2009-2013
Název práce v češtině: Politika resetu v americko-ruských vztazích v letech 2009-2013
Název v anglickém jazyce: Policy of reset in U.S. - Russia relations in 2009-2013
Klíčová slova: Amerika, Rusko, reset, politika, Realismus, Liberalismus, Soft power, Hard power, Barack Obama, Vladimir Putin
Klíčová slova anglicky: America, Russia, Reset, Policy, Realism, Liberalism, Soft Power, Hard Power, Barack Obama, Vladimir Putin
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra severoamerických studií (23-KAS)
Vedoucí / školitel: doc. PhDr. Mgr. Francis Raška, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2015
Datum zadání: 07.10.2015
Datum a čas obhajoby: 06.09.2016 00:00
Místo konání obhajoby: FSV UK Jinonice
Datum odevzdání elektronické podoby:28.07.2016
Datum proběhlé obhajoby: 06.09.2016
Oponenti: PhDr. Bohuslav Litera, CSc.
 
 
 
Kontrola URKUND:
Seznam odborné literatury
Použitá literatura

ASLUND, A. - KUCHINS, A. „Pressing the "Reset Button" on US-Russia Relations“, Washington, Policy Brief: Russia Balance Sheet.

ASLUND, Anders – KUCHINS, Andrew. Pressing the „Reset Button“ on US-Russia Relations, CSIS, 03/2009, https://csis-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/legacy_files/files/media/csis/pubs/090405_policy_briefing_russia_balance.pdf (staženo 22.2..2016)

ASLUND, A. – KUCHINS, A. The Russia balance sheet. Washington, DC: Peterson Institute for International Economics and Center for Strategic and International Studies, 2009

BAHGAT, Gawdat – SHARP, Robert. „Prospects for a New US Strategic Orientation in the Middle East, Mediterranean Quarterly, Vol. 25, No. 3 (2014): 27-39, http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?sid=eb8f31a0-1ba4-4bfb-9232-14dacfedf02b%40sessionmgr4006&vid=11&hid=4113&bquery=(bahgat+AND+prospect+AND+for)&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZsYW5nPWNzJnR5cGU9MCZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d (staženo 23.7.2016)

BAROUD, Ramzy. „The Middle East: How t US Grew Tired and Irrelevant, International Policy Digest. Vol. 2, No. 11 (2015): 126-128, http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=2435e29f-83b0-4505-a1fb-44d06819c451%40sessionmgr102&hid=112&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=112022861&db=poh (staženo 24.7.2016)
BARŠA, Pavel – BENEŠ, Vít. Dialog teorií: filozofická dilemata výzkumu mezinárodních vztahů. Praha: Sociologické nakladatelství, 2009

BERÁNEK, Ondřej. Arabské revoluce: demokratické výzvy, politický islám a geopolitické dopady. Praha: Academia, 2013

BURCHILL, Scott. The national interest in international relations theory. Houndmills: Palgrave Macmillan, 2005

COLTON, Timothy – FRY Timothy – LEGVOLD, Robert. The Policy World Meers Academia: Designing U.S. Policy toward Russia. Cambridge, MA: American Academy of Arts and Science, 2010

ČTK. USA opět mění plán protiraketové obrany v Eropě, www.novinky.cz, 16.3.2013, http://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/296238-usa-opet-meni-plan-protiraketove-obrany-v-evrope.html (staženo 18.4.2016)

DEYERMOND, Ruth. „Assessing the reset: successes and failures in the Obama administration´s Russia policy, 2009-2012, European Security, Vol. 22, No. 4 (2013): 500-523, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09662839.2013.777704 (staženo 24.7.2016)

DE CASTRO SANTOS, and Values in Obama´s foreign policy: Leading from blind? „ InterestM.H. „Teixeira, U.T. Rvist Brasileira de Politica Internacional, 58 (2015): 119-145, http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=1&sid=6d1bdb5c-4c81-4d3b-8140-b1e8ebc5e076%40sessionmgr104&hid=112&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edselc.2-52.0-84954308234&db=edselc (staženo 20.7.2016)

DRULÁK, Petr: Teorie mezinárodních vztahů. Praha: Portál, 2010

EICHLER, Jan – TICHÝ, Lukáš. USA a Ruská federace – komparace z pohledu bezpečnostní a strategické kultury. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2013.

EICHLER, Jan, „Proměny bezpečnostní strategie USA na počátku 21. Století, Vojenské rozhledy, roč. 19(51), č. 4 (2010): 38-48, http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/promeny-bezpecnostni-strategie-usa-na-pocatku-21-stoleti (staženo 29.3.2016)

EICHLER, Jan, „Priority pro 21. Století: Bezpečnostní strategie USA po roce 2008, Vojenské rozhledy, roč. 22 (54), č.1 (2013): 29-40, http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/priority-pro-21-stoleti-bezpecnostni-strategie-usa-po-roce-2008 (staženo 29.3.2016)

Federation of American Scientists: The Foreign Policy Concept of The Russian Federation, FAS, 28.6.2000, http://fas.org/nuke/guide/russia/doctrine/econcept.htm (staženo 8.5.2016)

GOTTEMOELER, Rose. „Russian-American Security Relations After Georgia, Carnegie Europe, (27.10.2008), http://carnegieendowment.org/files/russia_us_security_relations_after_georgia.pdf (staženo 3.4.2016)

GRAY, Christine. The Bush Doctrine Revisited: The 2006 National Security Strategy of the USA, Chinese Journal of International Law, 5 (2006): 555-578. http://chinesejil.oxfordjournals.org/content/5/3/555.abstract (staženo 22.5.2016)

GUERLAIN, Pierre. „ Obama´s Foreig Policy: The Case of the Middle East“, Passport: The Newsletter of the SHAFR, Vol. 44, No. 1 (2013): 35-38, http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?sid=2a74ef19-5458-49ab-b840-f4b90c90154e%40sessionmgr106&vid=8&hid=112&bquery=(pierre+AND+guerlain)&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZsYW5nPWNzJnR5cGU9MCZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d (staženo 18.7.2016)

HAAS, M. Russia´s foreign security policy in the 21st century: Putin, Medvedev, and blond. London: Routledge, 2010

HERZ, John H. „Idealist Internationalism and the SecurityDilemma“, World Politics, Vol. 2, No. 2 (1950): 157-180, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=4&sid=9c7c5037-ea9f-4658-ad32-b6cfe43193b9%40sessionmgr4009&hid=4113&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=86747381&db=edb (staženo 5.3.2016)

„How to Deal with Russia Today“, American Foreign Policy Interests, Vol.31, No. 6 (2009): 413–414, http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=3&sid=65339968-84bb-4f86-841d-b19ee1f93bac%40sessionmgr107&hid=112&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=45541984&db=edb (staženo 1.4.2016)

JONES, Steve. „The Bush Doctrine“, About News, http://usforeignpolicy.about.com/od/defense/a/The-Bush-Doctrine.htm (staženo: 26.5.2016); Constitutional Rights Foundation. „The Bush Doctrine“, http://www.crf-usa.org/war-in-iraq/bush-doctrine.html (staženo 27.3.2016)

JUDT, Tony – LACORNE, Denis. With us or against us: studies in global anti-Americanism. New York: Palgrave Macmillan, 2007.

KACZMARSKI, Marcin: THE FRAGILE „RESET“. The balance and the prospects for ganges in Russian-US relations, Centre for Eastern Studies, Policy briefs 2011, http://www.osw.waw.pl/sites/default/files/policy_briefs_24.pdf ( staženo 19.2.2016)

KANTOR, Lukáš. „Bezpečnostní dilema americké protiraketové obrany“. Mezinárodní vztahy., roč. 48, č. 2 (2013)

KFIR, Isaac. „ U.S. POLICY TOWARD PAKISTAN AND AFGHANISTAN UNDER THE OBAMA ADMINISTRATION“, Middle East Review of International Affairs, Vol. 13, No. 54 (2009): 20-33, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=10&sid=c57ee30f-4236-4075-82cc-6b94959ee920%40sessionmgr4008&hid=4113&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=55792627&db=poh (staženo 16.7.2016)

KHALIFAZADEH, Mahir. „THE OBAMA ADMINISTRATION´S RUSSIA „RESET“ POLICY AND THE SOUTHERN CAUCASUS, CENTRAL ASIA AND THE CAUCASUS, Vol. 15, Is. 3 (2014): 78-80, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=8&sid=c57ee30f-4236-4075-82cc-6b94959ee920%40sessionmgr4008&hid=4113&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=99308727&db=poh (15.7.2016)

KOZÁK, Kryštof. „Co znamená Obamovo znovuzvolení pro mezinárodní politiku? , Ústav mezinárodních vtahů Praha, (12.12.2012), http://www.iir.cz/article/co-znamena-obamovo-znovuzvoleni-pro-mezinarodni-politiku (staženo 20.4.2016)

LAYNE, Christopher. „Obama´s Missed Opportunity to Pivot Away from the Middle East“, Insight Turkey, Vol.17, No. 3 (2015): 11-21, http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?sid=2a74ef19-5458-49ab-b840-f4b90c90154e%40sessionmgr106&vid=9&hid=112&bquery=(Christopher+AND+Layne+AND+Obama)&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZsYW5nPWNzJnR5cGU9MC ZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d (staženo 18.7.2016)

LEICHTOVÁ, Magda. Pod maskou Medvěda: Neporozumění ve vztazích Ruska a Západu, po skončení studené války. Brno: Václav Klemm, 2010.

LUKIN, Artyom. „Russia and America in the Asia-Pacific: A New Entente?“, Asian Politics & Policy, Vol. 4, No. 2 (2012): 153-171, http://eds.b.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=8&sid=86843804-e977-4a88-8d40-9349ab12267f%40sessionmgr105&hid=112&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=74280547&db=edb (staženo 24.7.2016)

LYNCH, Marc. „Obama and th Midd East“ Foreign Affairs, Vol. 94, No. 5 (2015): 18-27, http://eds.a.ebscohost.com/eds/results?sid=eb8f31a0-1ba4-4bfb-9232-14dacfedf02b%40sessionmgr4006&vid=1&hid=4113&bquery=(Marc+AND+Lynch+AND+Obama)&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZsYW5nPWNzJnR5cGU9MCZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d (staženo 22.7.2016)

MOHAMAD, Husam. „President George W. Bush´s Legacy on the Israeli-Palestinian „Peace Process“, Journal of International & Area Studies. Vol. 22, No. 1 (2015): 79-92, http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?sid=2a74ef19-5458-49ab-b840-f4b90c90154e%40sessionmgr106&vid=7&hid=112&bquery=(husam+AND+mohamad)&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZsYW5nPWNzJnR5cGU9MCZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d (staženo 17.7.2016)

MONAGHAN, Andrew, The New Russian Foreign Policy Concept: Evolving Continuity, Chatham House, 04/2013, https://www.chathamhouse.org/sites/files/chathamhouse/public/Research/Russia%20and%20Eurasia/0413pp_monaghan.pdf (staženo 17.5.2016)

MORGENTHAU, Hans J. Politics among nations: the struggle for power and peace, Boston: McGraw-Hill, 1993

NURUZZAMAN, Mohammed. „President Obama´s Middle East Policy, 2009-2013, Insight Turkey, Vol. 17, No. 1 (2015): 171-190, http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?sid=2a74ef19-5458-49ab-b840-f4b90c90154e%40sessionmgr106&vid=6&hid=112&bquery=(mohammed+AND+nuruzzaman+AND+insight+AND+turkey)&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZsYW5nPWNzJnR5cGU9MCZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d (staženo 17.7.2016)

NYE Jr., Joseph S. Soft Power. The Means to Success in World Politics, New York: Public Affairs, 2004

NYE Jr., Joseph S. – WELCH, A. David: Understanding global conflict & cooperation: Intro to Theory & History, Harlow, Essex: Pearson Education, 2014

ONDREJCSÁK, Róbert, „American Foreign and Security Policy under Barack Obama: change and continuity, Centre for European and North Atlantic Affairs, http://cenaa.org/analysis/american-foreign-and-security-policy-under-barack-obama-change-and-continuity/ (staženo 30.3.2016)

PIFER, Steven. „Reversing the Decline: An Agenda for U.S.-Russian Relations in 2009“, Broking Policy Paper 10, s. 4, http://www.brookings.edu/~/media/research/files/papers/2009/1/us-russia-relations-pifer/01_us_russia_relations_pifer.pdf (staženo 24.2.2016)

PŠEJA, Pavel (ed.). Přehled teorií mezinárodních vztahů, Brno: Masarykova univerzita v Brně, Mezinárodní politologický ústav, 2005

PUTIN, Vladimir. „Vladimir Putin: Rusko a mnící se svět“, Noviny Moskovskije novosti, (27.2.2012), http://www.czech.mid.ru/cz/press-rel/2012_02.htm (staženo 13.5.2016)

REIF, Kingston. „New START at Glance“, Arms Control Association, 08/2012, https://www.armscontrol.org/factsheets/NewSTART (staženo 25.4.2016)

RODKIEWICZ, Witold. „The Russian Federation´s foreign policy koncept, OSW, 20.2.2013, http://www.osw.waw.pl/en/publikacje/analyses/2013-02-20/russian-federations-foreign-policy-concept (staženo 9.5.2016)

RUIZ GONZÁLEZ, Francisco J. „THE FOREIGN POLICY CONCEPT OF THE RUSSIAN FEDERATION: A COMPARATIVE STUDY“, ilee.es, 06/2013, http://www.ieee.es/en/Galerias/fichero/docs_marco/2013/DIEEEM06-2013_Rusia_ConceptoPoliticaExterior_FRuizGlez_ENGLISH.pdf (staženo 11.5.2016)

RYWKIN, Michael. „What Is Central Asia to Us?“ American Foreign Policy Interests, 33 (2011): 222-229, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=c57ee30f-4236-4075-82cc-6b94959ee920%40sessionmgr4008&hid=4113&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=edselc.2-52.0-84859059859&db=edselc (staženo 15.7.2016)

RYWKIN, Michael. „Russia´s Place in the World, American Foreign Policy Interests: The Journal of the National Committee on American Foreign Policy, Vol. 30, No. 5 (2008): 310-314, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/10803920802435344 (staženo 2.4.2016)

Security Council, „Security Council Approves „No-Fly Zone“ over Libya, Authorizing „All Necessary Measures“ to Protect Civilians, by Vote of 10 in Favour with 5 Abstentions, United Nations, (17.3.2011), http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm (staženo 14.4.2016)

STENT, Angela. „US-Russia Relations in the Second Obama Administration“, Survival: Global Politics and Strategy, Vol. 54, No. 6 (2012): 123-138, http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00396338.2012.749635 (staženo 25.7.2016)

SORENSEN, George. Stát a mezinárodní vztahy, Praha: Portál, 2005

TICHÝ, Lukáš, „Zahraniční a bezpečnostní politika Vladimira Putina v letech 2000-2008 na pozadí bezpečnostní kultury Ruské federace“, Acta Uniersitatis Carolinae – Studia Territorialia, Vol. 14, No. 1-2 (2014): http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/article/view/673/581 (staženo 22.2.2016)

THE MINISTRY OF FOREIGN AFFAIRS OF THE RUSSIAN FEDERATION, „Concept of the Foreign Policy of the Russian Federation“, (12.2.2013), http://archive.mid.ru//brp_4.nsf/0/76389fec168189ed44257b2e0039b16d (staženo 15.5.2016)

The White House. „FACT SHEET: THE PRESIDENT´S NATIONAL SECURITY STRATEGY, The Washington Post, (16.3.2006), http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2006/03/16/AR2006031600491.html (staženo 23.5.2016); The national Security Strategy of the United States

TICHÝ, Lukáš. „Postoj Ruské federace k vojenským intervencím Západu v letech 1999-2011“, Vojenské rohledy, roč. 22, č. 4 (2013): 22-41, http://www.vojenskerozhledy.cz/kategorie/postoj-ruske-federace-k-vojenskym-intervencim-zapadu-v-letech-1999-2011 (staženo 20.7.2016)

TŮMA. Miroslav. Jak dál v jaderném nešíření a odzbrojování. Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2014

TŮMA, Miroslav. Jaderné odzbrojení: utopie, nebo projev politického realismu? Praha: Ústav mezinárodních vztahů, 2011

THE WHITE HOUSE, „Remarks by Vice President Biden at 45th Munich Conference on Security Policy, Office of the Vice President, (7.2.2009), https://www.whitehouse.gov/the-press-office/remarks-vice-president-biden-45th-munich-conference-security-policy (staženo 5.4.2016)

THE WHITE HOUSE, Joint Statement by Dmitriy A. Medvedev, President of the Russian Federation, and barack Obama, President of the United States of America, Regarding Negotiations on Further Reductions in Strategic Offensive Arm, Office of the Press Secretary, 1.4.2009, https://www.whitehouse.gov/the-press-office/joint-statement-dmitriy-a-medvedev-president-russian-federation-and-barack-obama-pr (8.4.2016)

Treaty on Conventional Armed Forces in Europe (Smlouva o konvenčních ozbrojených silách v Evropě); COLLINA, Tom Z., The Conventional Armed Forces in Europe (CFE) Treaty and the Adapted CFE Treaty at a Glance, Arms Control Association, 08/2012, https://www.armscontrol.org/factsheet/cfe (staženo 24.4.2016)

ZAKARIA, Fareed. Postamerický svět. Praha: Academia, 2010

ZWEIRI, Mahjoob. „Obama´s „Smart-power“ Strategy, One Year On: The Case of the middle East“, Digest of Middle East Studies, Vol. 19, No. 1 (2010): 1-14, http://eds.b.ebscohost.com/eds/results?sid=2a74ef19-5458-49ab-b840-f4b90c90154e%40sessionmgr106&vid=2&hid=112&bquery=(ZWEIRI%2c+AND+Mahjoob+AND+smart+AND+power)&bdata=JmNsaTA9RlQxJmNsdjA9WSZsYW5nPWNzJnR5cGU9MCZzaXRlPWVkcy1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d (staženo 17.7.2016)

ŽÁDNÍK, Štěpán. „Magnitskij byl i po smrti odsouzen za podvod“, Respekt, (13.7.2013), http://www.respekt.cz/fokus/magnitskij-byl-i-po-smrti-odsouzen-za-podvod (staženo 17.4.2016)

WALTZ, Kenneth Neal. Theory of International Politics, Boston: McGraw-Hill, 1979

WILLIAMS, Paul. „PRESIDENT OBAMA´S APPROACH TO THE MIDDLE EAST AND NORTH AFRICA: STRATEGIC ABSENCE, Case Western Reserve Journal of International Law, Vol. 48, No. ½ (2016): 83-101, http://eds.a.ebscohost.com/eds/detail/detail?vid=2&sid=67ebb0a8-54f4-440f-a009-0406b9f365de%40sessionmgr4008&hid=4113&bdata=Jmxhbmc9Y3Mmc2l0ZT1lZHMtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=115284945&db=bth (staženo 24.7.2016)

http://www.state.gov/documents/organization/63562.pdf (staženo 18.5.2016)

https://www.euroskop.cz/761/sekce/4-rozsireni-nato-1999/ (staženo 25.3.2016)

http://nssarchive.us/NSSR/2010.pdf (staženo 31.3.2016)

http://www.bbc.com/news/world-middle-east-13091091 (staženo 11.4.2016)

http://www.rozhlas.cz/zpravy/zahranici/_zprava/spojene-staty-odstupuji-od-smlouvy-abm--22612 (staženo 23.4.2016)

http://www.state.gov/t/avc/trty/101888.htm (staženo 23.4.2016)

http://www.state.gov/t/isn/10527.htm (staženo 27.4.2016)
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK