Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
  
Srovnání albánského a srbského pan-nacionalismu
Název práce v češtině: Srovnání albánského a srbského pan-nacionalismu
Název v anglickém jazyce: Comparison of Albanian and Serbian Pan-Nationalisms
Klíčová slova: pan-nacionalismus, „Velké Srbsko“, „Velká Albánie“, Ilija Garašanin, Sami Frashëri, výsledky voleb, průzkumy veřejného mínění
Klíčová slova anglicky: Pan-Nationalism, “Great Serbia”, “Great Albania”, Iliya Garashanin, Sami Frashëri, Elections results, Public opinion surveys
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje (31-340)
Vedoucí / školitel: RNDr. Libor Jelen, Ph.D.
Řešitel: Mgr. Vít Volný - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2015
Datum zadání: 07.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 12.06.2017
Oponenti: Mgr. Martin Lepič, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK