Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 294)
Detail práce
  
Migrace a morfogeneze buněk trupové neurální lišty u obratlovců
Název práce v češtině: Migrace a morfogeneze buněk trupové neurální lišty u obratlovců
Název v anglickém jazyce:
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra zoologie (31-170)
Vedoucí / školitel: Mgr. Robert Černý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 07.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Předběžná náplň práce
V bakalářské práci budou shrnuty poznatky o migraci a morfogenezi buněk neurální lišty v trupové části obratlovců se speciálním zřetelem k možným příspěvkům těchto buněk do skeletálních tkání obratlovců.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK