Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Thematic progression in selected journalistic texts
Název práce v češtině: Analýza tematické posloupnosti ve vybraných žurnalistických textech
Název v anglickém jazyce: Thematic progression in selected journalistic texts
Klíčová slova: aktuální členění větné, tematická posloupnost, koheze
Klíčová slova anglicky: functional sentence perspective, thematic progression, cohesion
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Vedoucí / školitel: Mgr. Jiřina Popelíková
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 07.10.2015
Datum zadání: 07.10.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 12.10.2015
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:17.08.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zaměří na rozbor aktuálněčlenské roviny vybraných z pohledu textové koheze. Hlavním teoretickým východiskem pro tuto práci bude Danešův rozbor tematické posloupnosti (1974), rozšířený o textové a funkční přístupy. Teoretická část přinese stručné shrnutí výchozí literatury, zejména s ohledem na problematiku definování tematické a rematické části věty. V praktické části práce autorka představí vlastní aktuálněčlenský rozbor vybraných textů, v nichž se pokusí identifikovat základní vzorce tematické posloupnosti.
Seznam odborné literatury
Crompton, P. (2004): Theme in discourse: thematic progressions and method of development re-evaluated. Functions of Language 11/2, 213–249.

Čmejrková, S. – F. Štícha (1994) The Syntax of Sentence and Text. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Daneš, F. (ed.) (1974) Papers on Functional Sentence Perspective. Praha: Academia.

Dušková, L. (2015) From Syntax to Text: The Janus Face of Functional Sentence Perspective. Praha: Karolinum.

Firbas, J. (1992) Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication. Cambridge: CUP.

Halliday, M. A. K. 2004. The Introduction to Functional Grammar. London: Hodder Arnold.

Halliday, M.A.K. – R. Hasan (1976) Cohesion in English. London: Longman.

Hasan, R. – P. H. Fries (eds) (1995) On Subject and Theme. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Schiffrin, D. – D. Tannen – H. E. Hamilton (eds) (2001) The handbook of discourse analysis. Oxford: Blackwell.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK