Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 323)
Detail práce
  
Specifika patentového práva ve farmaceutickém průmyslu
Název práce v češtině: Specifika patentového práva ve farmaceutickém průmyslu
Název v anglickém jazyce: Specific of patent law in pharmaceutical industry
Klíčová slova: Patentové právo, patenty, farmaceutické právo, léčiva, patentová ochrana, chemické vynálezy, farmaceutické vynálezy, farmaceutický průmysl
Klíčová slova anglicky: Patent law, patents, pharmaceutical law, drugs, patent protection, chemical inventions, pharmaceutical inventions, pharmaceutical industry
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: doc. JUDr. Vladimír Pítra
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.01.2017
Datum a čas obhajoby: 30.01.2017 09:30
Místo konání obhajoby: PFUK č.28, druhá část zkoušky v 10:50
Datum odevzdání elektronické podoby:14.12.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.12.2016
Datum proběhlé obhajoby: 30.01.2017
Oponenti: JUDr. Mgr. Ing. Michal Růžička
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK