Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo.
Název práce v češtině: Ochrana průmyslového vlastnictví a mezinárodní právo.
Název v anglickém jazyce: Protection of industrial property and international law.
Klíčová slova: průmyslové vlastnictví, mezinárodní právo, právní ochrana
Klíčová slova anglicky: industrial property, international law, legal protection
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav práva autorského, práv průmyslových a práva soutěžního (22-UPA)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Dobřichovský, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 31.05.2017
Datum a čas obhajoby: 30.05.2017 09:15
Místo konání obhajoby: PF č.28, dalsí část zkoušky v 10:30 hodin
Datum odevzdání elektronické podoby:26.04.2017
Datum proběhlé obhajoby: 30.05.2017
Oponenti: JUDr. Petra Žikovská, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK