Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Péče řádného hospodáře v komparativním pohledu
Název práce v češtině: Péče řádného hospodáře v komparativním pohledu
Název v anglickém jazyce: Due managerial care from a comparative perspective
Klíčová slova: povinnost pečlivosti povinnost loajality fiduciární povinnosti
Klíčová slova anglicky: duty of care duty of loyalty fiduciary duty
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Lucie Josková, Ph.D., LL.M.
Řešitel: Mgr. Filip Choutka - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2017
Datum a čas obhajoby: 09.01.2017 15:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:15.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2017
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK