Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Název práce v češtině: Uzavření smlouvy na veřejnou zakázku
Název v anglickém jazyce: Entering into a public contract
Klíčová slova: smlouva na veřejnou zakázku kontraktace změna smlouvy
Klíčová slova anglicky: public contract contracting modification of contract
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 17.05.2016
Datum a čas obhajoby: 16.05.2016 16:30
Místo konání obhajoby: Místnost č. 230
Datum odevzdání elektronické podoby:17.03.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:15.03.2016
Datum proběhlé obhajoby: 16.05.2016
Oponenti: doc. JUDr. Aleš Rozehnal, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK