Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 362)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Státní podnik a jeho majetek
Název práce v češtině: Státní podnik a jeho majetek
Název v anglickém jazyce: State-owned enterprise and its property
Klíčová slova: Státní podnik, majetek státu, hospodaření státního podniku, právní úprava státních podniku
Klíčová slova anglicky: State-owned enterprise, state property, economic activities of state-owned enterprise, legal regulations of state-owned enterpise
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra obchodního práva (22-KOBCHP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Vít Horáček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 10.01.2017
Datum a čas obhajoby: 09.01.2017 13:00
Místo konání obhajoby: Místnost č. 210
Datum odevzdání elektronické podoby:11.11.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:11.11.2016
Datum proběhlé obhajoby: 09.01.2017
Oponenti: doc. JUDr. Kateřina Eichlerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK