Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 348)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Cyklizační reakce 1,5-enynů katalyzované komplexy zlata
Název práce v češtině: Cyklizační reakce 1,5-enynů katalyzované komplexy zlata
Název v anglickém jazyce: Gold-Catalyzed Cyclizations of 1,5-Enynes
Klíčová slova: katalýza; tranzitní kovy; syntéza; heterocykly
Klíčová slova anglicky: catalysis; transition metals; synthesis; heterocycles
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra organické a bioorganické chemie (16-16120)
Vedoucí / školitel: prof. RNDr. Milan Pour, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 06.10.2015
Datum zadání: 06.10.2015
Datum a čas obhajoby: 23.09.2020 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:03.08.2020
Datum odevzdání tištěné podoby:06.08.2020
Datum proběhlé obhajoby: 23.09.2020
Oponenti: prof. RNDr. Jan Hlaváč, Ph.D.
  prof. RNDr. Jan Veselý, Ph.D.
 
 
Zásady pro vypracování
1. Literární rešerše, formulace cíle.
2. Experimentální provedení s korekcemi.
3. Sepsání práce, publikační činnost.
Seznam odborné literatury
1. Primární prameny (Beilstein, Chemical Abstracts).
2. Odborné časopisy z oboru (ACS, Elsevier, Wiley, Springer).
Předběžná náplň práce
Práce je zaměřena na průzkum nových aplikací reakcí katalyzovaných komplexy Au a Pd. Na základě již získaných předběžných výsledků budou studovány přípravy specificky substituovaných heterocyklických sloučenin z oblasti dusíkatých (např. polysubstituované deriváty pyridinu a pyrrolu) či kyslíkatých heterocyklů (např. polysubstituované deriváty pyranu a furanu). Umožní-li získané výsledky snadnou přípravu látky se zajímavými biologickými či jinými vlastnostmi, bude taková příprava navržena a provedena.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The project is focused on the exploration of novel synthetic applications of processes catalyzed by Au or Pd complexes. Based on the preliminary results already obtained, the syntheses of specifically substituted nitrogen (eg. polysubstituted pyridines and pyrroles) and oxygen heterocycles (eg. pyrans or furans) will be studied. In case the results of the studies enable facile preparation of compound of biological or other importance, its synthesis will be designed and executed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK