Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reaktivita a vlastnosti analog trifosfátu
Název práce v češtině: Reaktivita a vlastnosti analog trifosfátu
Název v anglickém jazyce: Reactivity and properties of triphosphate analogues
Klíčová slova: organofosforová syntéza, reaktivita, acidobazické vlastnosti
Klíčová slova anglicky: organophosphorus synthesis, reactivity, acid-base properties
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:21.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: doc. RNDr. Pavel Vojtíšek, CSc.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK