Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Komplexy aminoalkylfosfinoxidů
Název práce v češtině: Komplexy aminoalkylfosfinoxidů
Název v anglickém jazyce: Complexes of aminoalkylphosphineoxides
Klíčová slova: komplexy, organofosforová syntéza, fosfinoxidy, acidobazické a koordinační vlastnosti
Klíčová slova anglicky: complexes, organophosphorus synthesis, phosphine oxides, acid-base and complexation properties
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:18.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2017
Oponenti: prof. RNDr. Jiří Mosinger, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK