Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 307)
Detail práce
  
Syntéza a koordinačné vlastnosti fosfinátových derivatov TACN
Název práce v jazyce práce (slovenština): Syntéza a koordinačné vlastnosti fosfinátových derivatov TACN
Název práce v češtině: Synteza a koordinační vlastnosti fosfinátových derivatů TACN
Název v anglickém jazyce: Synthesis and coordination properties of TACN phosphinate derivatives
Klíčová slova: makrocyklické komplexy, positronová emisná tomografia, termodynamická stabilita, formačná kinetika, radiofarmaka
Klíčová slova anglicky: macrocyclic complexes, positron emission tomography, thermodynamic stability, formation kinetics, radiopharmaceuticals
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: slovenština
Ústav: Katedra anorganické chemie (31-240)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 02.10.2015
Datum zadání: 12.10.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:26.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 15.06.2016
Oponenti: doc. RNDr. Róbert Gyepes, Dr., Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK