Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Pohybové programy pro ovlivnění tělesného složení a tělesné zdatnosti seniorů
Název práce v češtině: Pohybové programy pro ovlivnění tělesného složení a tělesné zdatnosti seniorů
Název v anglickém jazyce: Motion programmes to influence body composition and physical fitness of seniors
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: rigorózní práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Laboratoř sportovní motoriky (51-600800)
Vedoucí / školitel:
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 12.12.2014
Datum zadání: 12.12.2014
Datum potvrzení stud. oddělením: 02.10.2015
Datum a čas obhajoby: 29.09.2015 00:00
Místo konání obhajoby: UK FTVS
Datum odevzdání elektronické podoby:13.12.2014
Datum odevzdání tištěné podoby:13.12.2014
Datum proběhlé obhajoby: 29.09.2015
Oponenti: doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK