Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Reverzní hypotéka
Název práce v češtině: Reverzní hypotéka
Název v anglickém jazyce: Reverse mortgage
Klíčová slova: Reverzní hypotéky, repeat-sales model, smíšený repeat-sales model, vektorová autorogrese, Lee-Carterův model, Wills-Sherris model
Klíčová slova anglicky: Reverse mortgages, repeat-sales model, hybrid repeat-sales model, vector autorogression, Lee-Carter model, Wills-Sherris model
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: RNDr. Lucie Mazurová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.01.2016
Datum zadání: 08.02.2016
Datum potvrzení stud. oddělením: 15.02.2016
Datum a čas obhajoby: 11.09.2018 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:21.07.2018
Datum odevzdání tištěné podoby:20.07.2018
Datum proběhlé obhajoby: 11.09.2018
Oponenti: doc. RNDr. Jan Večeř, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Reverzní hypotéka představuje alternativní zajištění příjmu v důchodovém věku, které dosud není na trhu v ČR nabízeno. Podstatou je poskytnutí jednorázové částky či doživotní renty výměnou za převod vlastnictví nemovitosti na finanční instituci. Jde v podstatě o specifický produkt životního pojištění. Předmětem práce bude popis tohoto produktu a matematický model zahrnující ocenění hlavních rizik z pohledu pojistitele - rizika dlouhověkosti a rizika vývoje cen nemovitostí. Zjednodušený model bude numericky ilustrován s využitím vhodně zvolených parametrů.
Seznam odborné literatury
Wang, L., Valdez, E.A., Piggott, J.: Securitization of longevity risk in reverse mortgages. North American Actuarial Journal 12.4, 2008, 345-371.

Shao, A.W., Hanewald, K., Sherris, M.: Reverse mortgage pricing and risk analysis allowing for idiosyncratic house price risk and longevity risk. Insurance: Mathematics and Economics, Vol. 63, 2015, 76-90.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK