Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 363)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy americkými - vývoj a obchodní spory po r. 1989
Název práce v češtině: Obchodní vztahy mezi Evropskou unií a Spojenými státy
americkými - vývoj a obchodní spory po r. 1989
Název v anglickém jazyce: Commercial Relations Between the European Union and the United States of America - Development and
Trade Disputes Since 1989
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: PhDr. Lenka Škrábalová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:27.06.2006
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: PhDr. Mgr. Kryštof Přemysl Kozák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK