Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Diskrétní skenovací statistika
Název práce v češtině: Diskrétní skenovací statistika
Název v anglickém jazyce: Discrete scan statistics
Klíčová slova: diskrétní skenovací statistika, aproximace, pravděpodobnostní rozdělení, narozeninový problém
Klíčová slova anglicky: discrete scan statistics, approximation, probability distribution, birthday problem
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pravděpodobnosti a matematické statistiky (32-KPMS)
Vedoucí / školitel: doc. RNDr. Zbyněk Pawlas, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 22.10.2015
Datum zadání: 22.10.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 24.11.2015
Datum a čas obhajoby: 27.06.2016 00:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.05.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:26.05.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2016
Oponenti: prof. RNDr. Viktor Beneš, DrSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Je dána posloupnost nezávislých stejně rozdělených celočíselných náhodných veličin. Diskrétní skenovací statistika je definována jako maximum z klouzavých součtů pevného počtu po sobě jdoucích pozorování. V bakalářské práci student rozebere a porovná různé aproximace rozdělení diskrétní skenovací statistiky, přičemž hlavní pozornost věnuje speciálnímu případu náhodných veličin s alternativním rozdělením. Dále budou zmíněny některé možné aplikace, např. zobecnění narozeninového problému.
Seznam odborné literatury
J. Glaz, N. Balakrishnan (1999): Scan Statistics and Applications, Birkhäuser, Boston.

J. I. Naus (1982): Approximations for distributions of scan statistics, J. Amer. Statist. Assoc. 77, 177-183.

B. Saperstein (1972): The generalized birthday problem, J. Amer. Math. Soc. 67, 425-428.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK