Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Konkurenční doložka
Název práce v češtině: Konkurenční doložka
Název v anglickém jazyce: Non-competition clause
Klíčová slova: konkurenční doložka, pracovní právo, zákoník práce
Klíčová slova anglicky: non-competition clause, labour law, labour code
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: JUDr. Ljubomír Drápal
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 09.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 28.02.2017
Datum a čas obhajoby: 27.02.2017 14:00
Místo konání obhajoby: místnost č. 228, II. patro v budově PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:14.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 27.02.2017
Oponenti: doc. JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK