Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
Vybrané otázky týkající se statusu profesionálního sportovce
Název práce v češtině: Vybrané otázky týkající se statusu profesionálního sportovce
Název v anglickém jazyce: Selected issues of status of a professional athlete
Klíčová slova: profesionální sportovec, zaměstnání, pracovní právo
Klíčová slova anglicky: professional athlete, employment, labour law
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra pracovního práva a práva sociálního zabezpečení (22-KPP)
Vedoucí / školitel: prof. JUDr. Jan Pichrt, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 11.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 13.09.2016
Datum a čas obhajoby: 12.09.2016 15:30
Místo konání obhajoby: místnost č. 318, III. patro v budově PF UK
Datum odevzdání elektronické podoby:14.06.2016
Datum odevzdání tištěné podoby:09.06.2016
Datum proběhlé obhajoby: 12.09.2016
Oponenti: JUDr. Jakub Morávek, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK