Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Příprava a biochemická charakterizace proteasového inhibitoru equistatinu
Název práce v češtině: Příprava a biochemická charakterizace proteasového inhibitoru equistatinu
Název v anglickém jazyce: Preparation and biochemical characterization of protease inhibitor equistatin
Klíčová slova: peptidasové inhibitory, proteolytické enzymy, aktivita a inhibice enzymů, rekombinantní exprese, purifikace proteinů, krystalizace proteinů, equistatin
Klíčová slova anglicky: peptidase inhibitors, proteolytic enzymes, activity and inhibition of enzymes, recombinant expression, protein purification, protein crystallization, equistatin
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemie (31-250)
Vedoucí / školitel: RNDr. Michael Mareš, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 22.10.2015
Datum zadání: 04.11.2015
Datum odevzdání elektronické podoby:07.05.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 22.05.2017
Oponenti: RNDr. Lucie Bořek Dohalská, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.
Předběžná náplň práce
Projekt je zaměřen na proteasy z parasitických krevniček rodu Schistosoma a jejich inhibitory, které mají potenciální využití pro léčbu schistosomózy. Metodika výzkumu zahrnuje zejména funkční proteomiku, přípravu a purifikaci rekombinantních proteinů a měření enzymové aktivity a inhibice. Práce bude vypracována na Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
The project is focused on proteases of parasitic blood flukes of the genus Schistosoma and on their inhibitors with potential application in the treatment of schistosomiasis. The research will employ functional proteomics, production and purification of recombinant proteins, and measurements of enzyme activity and inhibition. The project will be conducted at the Institute of Organic Chemistry and Biochemistry AS CR.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK