Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 317)
Detail práce
  
Dynamika lišejníkové symbiózy
Název práce v češtině: Dynamika lišejníkové symbiózy
Název v anglickém jazyce: Dynamics of a lichen symbiosis
Klíčová slova: fotobiont, lišejník, symbióza, dynamika, zelené řasy, diverzita, Chlorophyta
Klíčová slova anglicky: photobiont, lichen, symbiosis, dynamics, green algae, diversity, Chlorophyta
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra botaniky (31-120)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Pavel Škaloud, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 04.10.2015
Datum zadání: 26.01.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:15.08.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:15.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 04.09.2017
Oponenti: doc. Jan Vondrák, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK