Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Strukturní obměny haemanthaminu
Název práce v češtině: Strukturní obměny haemanthaminu
Název v anglickém jazyce: Structural modification of haemanthamine
Klíčová slova: haemanthamine, syntéza, analoga, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: haemanthamine, synthesis, analogues, biological activity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 16.11.2015
Datum zadání: 16.11.2015
Datum a čas obhajoby: 02.06.2022 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:05.05.2022
Datum proběhlé obhajoby: 02.06.2022
Oponenti: doc. PharmDr. Jiří Kuneš, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1 Provedení rešerše v odborné literatuře – deriváty Haemanthaminu
2 Syntéza, purifikace a charakterizace připravených sloučenin
3 Odeslání získaných sloučenin na měření biologické aktivity
4 Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Elektronické informační zdroje FAF UK HK (Reaxys, Chemical abstract Scopus, Web of Science)
Publikace v impaktovaných časopisech
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK