Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Biologická aktivita vybraných drog tradiční čínské medicíny
Název práce v češtině: Biologická aktivita vybraných drog tradiční čínské medicíny
Název v anglickém jazyce: The biological activity of the selected drugs of traditional chinese medicine
Klíčová slova: biologická aktivita, tradiční čínská medicína
Klíčová slova anglicky: biological activity, traditional chinese medicine
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: RNDr. Jitka Vytlačilová, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 20.10.2015
Datum zadání: 01.12.2016
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:11.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Oponenti: prof. RNDr. Lubomír Opletal, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování osnovy práce a úvodní rešerše na zadané téma
2. Příprava vodných extraktů drog TČM
3. Vlastní testování biologické aktivity
4. Zhodnocení dosažených výsledků a porovnání získaných hodnot v kontextu jiných prací
5. Sepsání práce
Seznam odborné literatury
Databáze: Biological Abstracts, Chemical Abstracts, Medline, Web of Science, ProQuest, Scopus, Science Direct, SciFinder
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK