Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 308)
Detail práce
  
On the Growing Awareness of an European Identity
Název práce v češtině: On the Growing Awareness of an European Identity
Název v anglickém jazyce: On the Growing Awareness of an European Identity
Akademický rok vypsání: 2004/2005
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: angličtina
Ústav: Katedra evropských studií (23-KZS)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Lenka Rovná, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 05.06.2005
Datum zadání: 05.06.2005
Datum a čas obhajoby: 27.06.2006 00:00
Datum proběhlé obhajoby: 27.06.2006
Oponenti: PhDr. Jiří Rak
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK