Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Ellagotaniny - výskyt, metabolismus a účinky na lidský organismus
Název práce v češtině: Ellagotaniny - výskyt, metabolismus a účinky na lidský organismus
Název v anglickém jazyce: Ellagitannins -occurence, metabolism and effects on human body
Klíčová slova: ellagotaniny, výskyt, metabolismus, účinky, lidský organismus
Klíčová slova anglicky: ellagitannins, occurrence, metabolism, effects, human body
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: PharmDr. Jana Karlíčková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2015
Datum zadání: 03.04.2017
Datum a čas obhajoby: 31.05.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:09.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 31.05.2017
Oponenti: PharmDr. Jan Martin, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Vypracování odborné rešerše ze specializovaných časopisů 2005-2015
Práce s počítačovými databázemi 2005 -2014
Zpracování informací
Sepsání diplomové práce
Seznam odborné literatury
Internetové databáze (SciFinder, ScienceDirect, Medline, Natural Medicines Comprehensive Database), originální periodika (Phytochemistry,Fitoterapia, Phytomedizine, Planta Medica atd.), knihy (Bruneton, J.: Pharmacognosy, Phytochemistry, Medicinal plants; Lüllmann et al. Farmakologie a toxikologie)
Předběžná náplň práce
Po vypracování rešerše utřídit získané informace a sepsat diplomovou práci.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
After working out of review classify obtained information and write diploma thesis.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK