Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 341)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Modifikace kapilární stěny pro separační účely I.
Název práce v češtině: Modifikace kapilární stěny pro separační účely I.
Název v anglickém jazyce: Modification of the capillary wall for the separation purpose I.
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické chemie a farmaceutické analýzy (16-16190)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Radim Kučera, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.09.2015
Datum zadání: 09.12.2015
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 13:00
Datum odevzdání elektronické podoby:04.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: PharmDr. Petr Kastner, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1.Teoretické seznámení s metodikou práce
2. Práce s odbornou literaturou
3. Provedení rešerše a její vyhodnocení
4. Experimentální práce
5. Zpracování experimentálních dat
6. Vypracování diplomové práce
Seznam odborné literatury
High Performance Capillary Electrophoresis, A Primer, Agilent Technologies
články v odbornách časopisech (Electrophoresis, J. Chromatogr. A, Journal of separation science, Acta analytica, Talanta, ....) týkající se modifikace stěny kapiláry
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK