Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Adherence k léčbě u pacientů po transplantaci ledvin
Název práce v češtině: Adherence k léčbě u pacientů po transplantaci ledvin
Název v anglickém jazyce: Adherence to treatment in patients after kidney transplantation
Klíčová slova: Léková adherence, transplantace ledvin, intervence farmaceuta
Klíčová slova anglicky: Medication adherence, kidney transplantation, intervention of a pharmacist
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální a klinické farmacie (16-16220)
Vedoucí / školitel: doc. PharmDr. Josef Malý, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2015
Datum zadání: 13.12.2015
Datum a čas obhajoby: 01.06.2017 08:00
Datum odevzdání elektronické podoby:15.05.2017
Datum proběhlé obhajoby: 01.06.2017
Oponenti: PharmDr. Eva Zimčíková, Ph.D.
 
 
 
Konzultanti: PharmDr. Kateřina Malá, Ph.D.
Zásady pro vypracování
Cílem práce je identifikovat postoje pacienta po transplantaci ledvin k imunosupresivní léčbě, s důrazem na vybrané lékové problémy (např. adherenci k léčbě). Práce bude sepsána ve standardní struktuře: úvod, cíl, teoretická část, experimentální část (metodika, výsledky, diskuze), závěr, abstrakt v českém a anglickém jazyce.
Seznam odborné literatury
Low JK, Williams A, Manias E, Crawford K. Interventions to improve medication adherence in adult kidney transplant recipients: a systematic review. Nephrol Dial Transplant. 2015 May;30(5):752-61.
Sabaté, E. Adherence to long-term therapies. Evidence for action. [Internet]. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data; 2003 [cited 2015 Feb 10]. 198 p. Available from:http://www.who.int/chp/knowledge/publications/adherence_full_report.pdf
World Health Organization. Preparing a health care workforce for the 21st century: the challenge of chronic conditions. [Internet]. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data; 2005 [cited 2015 Apr 15]. 58 p. Available from:http://www.wpro.who.int/health_services/people_at_the_centre_of_care/documents/9241562803.pdf
De Geest S, Abraham I, Moons P, Vandeputte M, Van Cleemput J, Evers G, Daenen W, Vanhaecke J. Late acute rejection and subclinical noncompliance with cyclosporine therapy in heart transplant recipients. J Heart Lung Transplant. 1998 Sep;17(9):854-63.
De Bleser L, Matteson M, Dobbels F, Russell C, De Geest S. Interventions to improve medication-adherence after transplantation: a systematic review. Transpl Int. 2009 Aug;22(8):780-97.
Předběžná náplň práce
Studentka provede rešerši publikovaných prací zaměřených na lékovou adherenci a lékové problémy u pacientů po transplantaci ledvin. Ve spolupráci se školitelem a konzultantem bude navržena metodika studie, zvoleny vhodné nástroje ke sběru dat a struktura hodnotící databáze a dále bude uskutečněna analýza získaných dat.
Předběžná náplň práce v anglickém jazyce
Student will review the published literature focused on medication adherence and drug-related problems in patients after the kidney transplantation. In collaboration with supervisor and consultant, the methods of the study will be designed, suitable tools for collecting data and the structure of evaluation database selected, and then, data analysis performed.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK