Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita. II
Název práce v češtině: Alkaloidy čeledi Amaryllidaceae: isolace, strukturní identifikace, biologická aktivita. II
Název v anglickém jazyce: Alkaloids of Amaryllidaceae family: isolation, structural identification, biological activity. II
Klíčová slova: Amaryllidacea, Narcissus, alkaloidy, isolace, biologická aktivita
Klíčová slova anglicky: Amaryllidaceae, Narcissus, alkaloids, isolation, biological activity
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra farmaceutické botaniky (16-16130)
Vedoucí / školitel: prof. Ing. Lucie Cahlíková, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 18.11.2015
Datum zadání: 18.11.2015
Datum a čas obhajoby: 14.09.2017 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:25.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 14.09.2017
Oponenti: doc. PharmDr. Tomáš Siatka, CSc.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Vypracování odborné rešerše dle zadání školitele.
2. Příprava sumárního alkaloidního extraktu z rostliny Narcissus cv. Professor Einstein; sloupcová chromatografie alkaloidního extraktu; zpracování zadané frakce za účelem izolace alespoň dvou alkaloidů v čistém stavu.
3. Strukturní identifikace izolovaných látek (MS, NMR apod. analýzy).
4. Příprava izolovaných látek pro co nejširší spektrum biologických aktivit, V případě testů prováděných na domácím pracovišti, aktivní účast při provádění těchto testů.
5. Zpracování všech získaných výsledků, jejich analýza a vyhodnocení.
6. Sepsání a odevzdání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Databáze Chemical Abstract (SciFinder), Reaxys, periodika s fytochemickou tématikou (Planta Medica, Phytomedicine, Phytochemistry, Fitoterapia, Natural Product Communications apod.) a další.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK