Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 356)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Sociální podnikání
Název práce v češtině: Sociální podnikání
Název v anglickém jazyce: Social business
Klíčová slova: sociální podnikání|integrační sociální podnik|sociální podnikatel|specifika managementu|nároky sociálního podnikání|osoby znevýhodněné na trhu práce
Klíčová slova anglicky: social enterprise|work-integration social enterprise|social entrepreneur|company management specifics|social entrepreneurship requirements|people with labour market disadvantage
Akademický rok vypsání: 2014/2015
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra sociální práce (21-KSOCP)
Vedoucí / školitel: PhDr. Jaroslava Šťastná, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 29.09.2015
Datum zadání: 29.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 29.07.2019
Datum a čas obhajoby: 05.09.2019 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:05.08.2019
Datum proběhlé obhajoby: 05.09.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
Práce se zabývá způsoby, jakými se sociální podnikatelé vypořádávají s nároky sociálního podnikání a jak se na svoji praxi připravovali.
Seznam odborné literatury
1. Bednáriková D., Francová P. a kol. 2011. Studie infrastruktury sociální ekonomiky ČR: plná verze. Praha: Nová ekonomika.
2. Bornstein D., Davis S. 2010. Social entrepreneurship: what everyone needs to know. New York: Oxford University Press.
3. Borzaga C.,Defourny J. 2001. The emergence of social enterprise. London: Routledge
4. Dohnalová M. a kol. 2012. Sociální ekonomika, sociální podnikání. Podnikání pro každého. Praha: Wolters Kluwer ČR.
5. Dohnalová M., Průša L. a kol. 2011. Sociální ekonomika. Praha: Wolters Kluwer ČR.
6. Martin F., Thopmson M. 2010. Social enterprise: Developing Sustainable Businesses. New York: Palgrave Macmillan.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK