Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 354)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Efekt konzumace jednoduchých cukrů na kognitivní funkce potkaních samic
Název práce v češtině: Efekt konzumace jednoduchých cukrů na kognitivní funkce potkaních samic
Název v anglickém jazyce: Effects of simple sugar consumption on cognitive functions in female rats
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: diplomová práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra biochemických věd (16-16160)
Vedoucí / školitel: RNDr. Miloslav Macháček, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 29.09.2015
Datum zadání: 28.02.2017
Datum a čas obhajoby: 18.09.2017 08:30
Datum odevzdání elektronické podoby:31.08.2017
Datum proběhlé obhajoby: 18.09.2017
Oponenti: PharmDr. Ivan Vokřál, Ph.D.
 
 
 
Zásady pro vypracování
1. Seznámení se s odbornou literaturou a vypracování rešerše.
2. Nácvik potřebných in vivo metodik nezbytných pro vypracování experimentální části práce
3. Samostatná experimentální práce.
4. Zpracování a hodnocení dat.
5. Sepsání diplomové práce.
Seznam odborné literatury
Borght, K. Van Der, Köhnke, R., Göransson, N., Deierborg, T., Brundin, P., Erlanson-albertsson, C., & Lindqvist, A. (2011). Regulatory Peptides Reduced neurogenesis in the rat hippocampus following high fructose consumption, 167, 26–30.
Bruggeman, E. C., Li, C., Ross, A. P., Doherty, J. M., Williams, B. F., Frantz, K. J., & Parent, M. B. (2011). A high fructose diet does not affect amphetamine self-administration or spatial water maze learning and memory in female rats. Pharmacology Biochemistry and Behavior, 99(3), 356–364.
Busserolles, J., Mazur, A., Gueux, E., Rock, E., & Rayssiguier, Y. (2002a). Metabolic syndrome in the rat: females are protected against the pro-oxidant effect of a high sucrose diet. Experimental Biology and Medicine (Maywood, N.J.), 227(9), 837–42.
Calvo-Ochoa, E., Hernández-Ortega, K., Ferrera, P., Morimoto, S., & Arias, C. (2014). Short-term highfat-and-fructose feeding produces insulin signaling alterations accompanied by neurite and synaptic reduction and astroglial activation in the rat hippocampus. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism : Official Journal of the International Society of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 34(6), 1001–8.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK