Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Klimatická charakteristika horní hranice lesa v Karpatech
Název práce v češtině: Klimatická charakteristika horní hranice lesa v Karpatech
Název v anglickém jazyce: Climatic settings of Carpathians' treelines
Klíčová slova: horní hranice lesa, Karpaty, vegetace, teplotní charakteristiky, využití krajiny
Klíčová slova anglicky: treeline, Carpathians, vegetation, temperature metrics, landuse
Akademický rok vypsání: 2016/2017
Typ práce: bakalářská práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Katedra fyzické geografie a geoekologie (31-330)
Vedoucí / školitel: doc. Mgr. Václav Treml, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno vedoucím/školitelem
Datum přihlášení: 30.11.2016
Datum zadání: 01.12.2016
Datum odevzdání elektronické podoby:27.07.2017
Datum odevzdání tištěné podoby:31.07.2017
Datum proběhlé obhajoby: 07.09.2017
Oponenti: RNDr. Tomáš Chuman, Ph.D.
 
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK