Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 368)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
Proměny narativních postupů v současné japonské literatuře
Název práce v češtině: Proměny narativních postupů v současné japonské literatuře
Název v anglickém jazyce: Changes of narrative strategies in contemporary Japanese literature
Klíčová slova: postmoderní literatura|moderní literatura|80. léta 20. století|Japonsko|japonská literatura|současná literatura
Klíčová slova anglicky: postmodern literature|modern literature|1980’s|Japan|Japanese literature|contemporary literature
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav asijských studií (21-UAS)
Vedoucí / školitel: Mgr. Martin Tirala, Ph.D.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2015
Datum zadání: 27.09.2015
Schválení administrátorem: zatím neschvalováno
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2015
Datum a čas obhajoby: 31.03.2022 09:00
Datum odevzdání elektronické podoby:28.11.2021
Datum proběhlé obhajoby: 31.03.2022
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. Zdeňka Švarcová, Dr.
  prof. PhDr. Petr Bílek, CSc.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK