Témata prací (Výběr práce)Témata prací (Výběr práce)(verze: 336)
Detail práce
   Přihlásit přes CAS
České novobarokní sochařství
Název práce v češtině: České novobarokní sochařství
Název v anglickém jazyce: Czech Neo-baroque Sculpture
Klíčová slova: sochařství|novobaroko|Celda Klouček|19. století|Vilím Amort|Heinrich Wölfflin|pražská asanace|ornament|Krasoumná jednota
Klíčová slova anglicky: Sculpture|Neo-Baroque|Celda Klouček|19th Century|Vilím Amort|Heinrich Wölfflin|Prague Sanitation|Ornament|Art Union in Prague
Akademický rok vypsání: 2015/2016
Typ práce: disertační práce
Jazyk práce: čeština
Ústav: Ústav pro dějiny umění (21-UDU)
Vedoucí / školitel: prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc.
Řešitel: skrytý - zadáno a potvrzeno stud. odd.
Datum přihlášení: 27.09.2015
Datum zadání: 27.09.2015
Datum potvrzení stud. oddělením: 27.09.2015
Datum a čas obhajoby: 20.03.2019 11:00
Datum odevzdání elektronické podoby:12.10.2018
Datum proběhlé obhajoby: 20.03.2019
Odevzdaná/finalizovaná: odevzdaná studentem a finalizovaná
Oponenti: prof. PhDr. Roman Prahl, CSc.
  Mgr. Petr Šámal, Ph.D.
 
 
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK